מדריך מעשי לחוקי העבודה בסין

 
חוק חוזה העבודה החדש בסין אשר נכנס לתוקף בינואר 2008, הטיל הגבלות רבות ורחבות על המעסיקים והרחיב את זכויות העובדים. לאור ההשלכות הרבות שהחוק טומן בחובו ישנה חשיבות רבה כי חברות הפועלות בסין וכן חברות המתעתדות לפעול או להשקיע בה, תהיינה מודעות אליו וכן לשאר חוקי העבודה בסין וזאת בכדי להימנע מטעויות יקרות שעלולות להסתיים אף בחבות בפלילים.
חבות המעבידים הזרים בסין כוללת את הנושאים הבאים:
להחתים כל עובד על חוזה עבודה.
לעדכן את הרשויות הרלבנטיות בנוגע להעסקה/פיטורים של עובדים.
לנהל רישום פנימי ולשמור תיק אישי לכל עובד: מסמך סיני אשר מכיל את ההיסטוריה האקדמית והתעסוקתית של העובד.
לנכות מס הכנסה במקור עבור העובדים.
להפריש כספים בגין זכויות סוציאליות ודיור לעובדים.
החוק מחייב את כל המעסיקים להחתים את כל עובדיהם על חוזי עבודה בכתב תוך 30 יום. במידה והמעסיק הפר זאת הוא ידרש לשלם לעובד כפל פיצוי מוסכם, ובאם הפיצוי המוסכם אינו מוגדר, אזי ידרש המעסיק לשלם פעמיים מהפיצוי המוסכם המוגדר בחוזה העבודה הכללי או שכר שווה לשכר העבודה של העובד.

החוזה צריך לכלול את הנושאים הבאים:

פרטי העובד.
תקופת ההעסקה.
תקופת ניסיון.
תיאור העבודה.
תנאי העבודה (שעות עבודה, מנוחה וחופשה, ביטוח סוציאלי ופיצויי פיטורים).
משכורת.
תנאי סיום החוזה.
חוקי המשמעת.
הפרת החוזה.
אי תחרות וחבות סודיות

ניתן להוסיף סעיפי "אי תחרות וחובת סודיות" בחוזה העבודה, בעיקר לעובדים שהינם מנהלים בכירים או מהנדסים בכירים או אחרים בעלי ידע על סודות המסחר של המעסיק. עם זאת, החוק מגביל את התקופה הארוכה ביותר שמעסיק יכול לחייב עובד לא לעבוד במקום אחר, בגין סעיף אי תחרות וסודיות לשנתיים בלבד. כמו-כן, מחייב החוק את המעסיק לשלם לעובד בגין אותה תקופה פיצויים כספיים על בסיס חודשי.

תקופת חוזה העבודה

על פי החוק, תקופת חוזה העבודה יכולה להיות בהתאם לאפשרויות הבאות:

1. תקופה העסקה קבועה – תקופת סיום החוזה מוגדרת בחוזה. עם סיום החוזה ניתן לחדש את החוזה לתקופה נוספת בהסכמת שני הצדדים.
2. תקופת ההעסקה פתוחה – חוזה ללא תאריך מוגדר לסיום ההעסקה.
3. תקופת ההעסקה על בסיס פרויקט – חוזה אשר מסתיים עם סיום הפרויקט.

 
 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *