ארכיון תגיות: סין

תיקון חוק החברות הסיני

התיקון של חוק החברות הסיני, שאושר ביום 28.12.13 ונכנס לתוקף ב-01.03.14, משנה באופן מהותי את נושא ההון הרשום בסין. מדובר בהתפתחות משפטית בעלת השפעה עצומה על האופן שמשקיעים זרים יתכננו השקעותיהם בסין.

עד כה, הזכויות בחברה בסין היו נקבעות לפי הון רשום ולא לפי מניות (אלא אם כן מדובר בחברה נסחרת), כאשר ההון הרשום הוא סך הכסף שמושקע בפועל בחברה.

אחוז החזקות נגזר מכמות ההשקעה, היא ההון הרשום, כאשר מי שמשקיע מחויב עד גובה ההון הרשום.

טרם שינויו, הטיל חוק החברות הסיני מספר מגבלות שהקשו על חברות רבות, כגון החובה כי 30% מההון יהיה במזומן ורק היתרה רשאית להיות בנכסים כולל קניין רוחני. כמו כן נדרש היה להזרים את ההון הרשום תוך שנתיים (20% תוך 3 חודשים והיתרה תוך שנתיים).

התיקון הציג מספר שינויים מהותיים, אשר יסירו חסמים משמעותיים שעמדו עד כה בפני חברות רבות:

  1. דרישות המינימום על ההון הרשום יבוטלו (עם זאת, דרישות להון רשום גבוה יותר ימשיכו לשרור בתעשיות מסוימות, כגון בנקאות, ביטוח, ושילוח בינלאומי. כמו-כן, ייתכן ודרישות ההון הרשום עדיין יישארו כתנאי לקבלת רישיון עסק בתחומים מסויימים).
  2. יבוטלו מגבלות הזמן ביחס להעברות ההון. בעצם מתן האפשרות למשקיעים להעביר הון על פני תקופה ארוכה בהרבה, ניתנת לחברות גמישות גדולה יותר בפיתוח הפעילות שלהן.
  3. יבוטלו המגבלות והשיעור המרבי באשר להשקעות שלא במזומן. כך יוכלו משקיעים להחליט להעביר השקעות שלא במזומן ללא הגבלה. חברות IT, לדוגמא, יוכלו להפיק תועלת על ידי העברת טכנולוגיות שוות-ערך, כל עוד ניתן להעריך את שוויין ולהעביר את הקניין הרוחני לסין.
  4. יבוטלו נהלי אישרור העברת ההון. כך חברות ישיגו גמישות רבה יותר, עם ביטול הצורך להעסיק רו"ח, לעבור הליכי אימות ולתקן את רישיון העסק בכל פעם שמבוצעת העברת הון.

חשוב לציין, כי עדיין יידרשו כללי יישום ותקנות מפורטות לצורך יישום התקנות על ידי רשויות הרישום, והם אשר יקבעו כמה גמישות תינתן בפועל לבעלי המניות בקביעת הסדרי ההון שלהם.

תעשיית המים הישראלית בסין – אתגרים והזדמנויות

סין הינה אחד השווקים הגדולים והצומחים בעולם לתעשיית המים (כ-20% צמיחה בשנה). לסין בעיית מים וישנם אזורים בסין בהם חוסר הגישה למאגרי מים נקיים מהווה בעיה חמורה. לפיכך  מתמודדת סין עם מחסור משמעותי במים וזקוקה לטכנולוגיות רבות בתחומי תעשיית המים כגון: טיהור מים, התפלת מי ים, חסכון במים בהשקיה, שימוש חוזר במים, שדרוג מתקני הביוב, שפכים תעשייתיים ועוד.

ישראל ידועה בעולם כמובילה בתחום תעשיית המים הואיל ולחברות ישראליות ידע, מוניטין וניסיון רב בנושא. לפיכך, גדלה הדרישה לטכנולוגיות מים ישראליות בסין. יחד עם זאת, בפני חברות אלו עומדים קשיים רבים בחדירה לסין. במאמר זה נסקור ונפרט את האתגרים וההזדמנויות העומדות בפני חברות ישראליות בתעשיית המים בסין.

בסין קיימים רק כ-6% ממאגרי המים המתוקים בעולם בעוד שאוכלוסיית סין מונה למעלה מ-20% מאוכלוסיית העולם. יתר על כן, צריכת המים בסין עולה בהתמדה, בין היתר, בשל העלייה באיכות החיים ותהליכי האורבניזציה. מנגד, מאגרי המים הנקיים של סין מצטמצמים בעיקר בגין זיהום של מאגרי מים רבים בשל תהליכי התיעוש הכבד, אשר גרמו לזיהום של למעלה מ-70% מהאגמים והנהרות בסין וכן בשל תופעת המדבור.

רפורמות ממשלתיות שונות ניסו להתמודד עם הבעיה בעבר ע"י צמצום צריכת המים, עידוד הקמת מפעלי התפלה וטיהור מים ע"י הקצאת משאבים לתמרוץ רכישת טכנולוגיות מתקדמות בנושא ועידוד חסכון בצריכת המים. אולם, הבעיה החמירה עם השנים. בתוכנית החומש האחרונה העמיד הממשל הסיני את נושא תעשיית המים כיעד לאומי והורה על הקצאת משאבים לשדרוג תעשיית המים בסין, מתוך מטרה להעביר לסין טכנולוגיות חדשניות ומובילות בתחום. במסגרת תוכנית החומש, נקבעו חוקים ותקנות לשמירה על איכות הסביבה והמים אשר יאכפו על הממשלות המקומיות ויאלצו אותם להשתמש בטכנולוגיות מים חדישות בכדי לייעל את נושא הצריכה.

האתגרים בהשתלבות חברות ישראליות בתעשיית המים בסין הינם רבים: רוב המכרזים המפורסמים הינם מכרזים ממשלתיים אשר נותנים עדיפות לחברות סיניות, לחברות בינלאומיות גדולות או לחילופין ישנו צורך בקשר עם אנשי מפתח סינים. כדי לעמוד בתנאים אלו, נוטות חברות ישראליות לבחור שותפים מקומיים אשר יסייעו בידיהם מבחינת הקשרים והכרת התרבות העסקית. פעמים רבות, הצלחת המיזם או כישלונו טמונה בשותף המקומי. לעיתים שיתוף הפעולה נכשל מאחר ולצדדים אינטרסים שונים, חוסר השליטה של הצד הבינלאומי, תחרות לא הוגנת והפרת זכויות הקניין הרוחני (חשוב לציין, כי בשל הסיכונים הרבים הטמונים בהעברת טכנולוגיות חדשניות לסין חשוב להתייעץ ולבדוק עם עו"ד מקומי את דרכי ההעברה וההגנה על זכויות הקניין הרוחני בסין). אתגר נוסף בהשתלבות, הינו שבעוד שבעבר לפתרונות חכמים בנושא תעשיות המים לא היו מתחרים סינים אלא מתחרים בינלאומיים בלבד, עם השנים החברות הסיניות משפרות בהתמדה את יכולותיהן הטכנולוגיות ומתחרות עם החברות הישראליות גם בתחומים אלו.

לאור האמור לעיל, ובכדי להצליח בסין ישנם מספר שלבים מרכזיים המומלצים לחברות המעוניינות לחדור לשוק הסיני: ראשית יש לבצע בדיקה מקדימה ומקיפה לגבי השוק ע"י אנשי מקצוע מקומיים. לאחר מכן, יש למפות את השוק הסיני ולבדוק את הדרישות בפרובינציות השונות. יש לזכור שהשוק הסיני אינו אחיד אלא משתנה מפרובינציה לפרובינציה. לאחר מיפוי השוק יש ליצור את מערכת הקשרים הנכונה עם אנשי מפתח בתעשיית המים בסין ולאתר את הפרוייקטים המתאימים לקליטת טכנולוגיות ישראליות. לאחר קבלת הפרוייקט יש לתחזק באופן שוטף את הפרוייקט אשר על העומד בראשו להיות איש אמון של החברה הישראלית ולהיות נוכח בסין ומעורב בניהול הפרוייקט. נוכחות אישית של איש האמון של החברה בסין הינה קריטית להצלחת הפרוייקט וזאת, בכדי לחזק מערכות יחסים, לבנות אמון ולפקח על ענייני הכספים והביצוע.  

למרות האתגרים הרבים הטמונים בהשתלבות חברות ישראליות בתעשיית המים בסין, רוב החברות הבינלאומיות אשר פועלות בסין מצליחות להגיע לרווחים תוך תקופה של שלוש עד חמש שנים. בסין כבר פועלות כיום מספר חברות ישראליות בתחומי תעשיית המים (תשתיות מים, טיהור מים והשקיה), חלקן בהצלחה.  

בסין טמונות כיום הזדמנויות עסקיות משמעותית לחברות ישראליות העוסקות בתעשיית המים. לאור קנה המידה של השוק הסיני אפילו מכרזים קטנים יהוו הזדמנויות גדולות אשר החברות הישראליות אינן יכולות לפספס. [המאמר פורסם בעיתון הארץ, מגזין מים וסביבה Water Tech, סתיו, 2011].  

 

 

היי טק בסין – סיכוי או סיכון?!

 

"If you can't beat them, join them" חברות טכנולוגיה ישראליות רבות שואלות את עצמן נוכח השגשוג הטכנולוגי בסין האם להצטרף למגמה הזו וליהנות מהצמיחה המרשימה בתחום או שמא הסיכונים הטמונים הפעילות עסקית וכלכלית בסין גדולים מדי?!

תעשיית ההיי טק בסין פורחת וחברות ענק בינלאומיות רבות, כגון: איי.בי.אם, מיקרוסופט ומוטורולה כבר הקימו מרכזי מחקר ופיתוח בסין. בשנים האחרונות הייתה הצמיחה בתעשיית ההיי טק בסין עקבית, ומחקרים אף מראים כי חברות ההיי טק הסיניות צמחו פי שלוש מחברות היי טק מערביות באותה תקופה. בתוכנית החומש ה-12 (2011–2015) שמה הממשלה הסינית דגש נוסף על נושאים שהיא מעוניינת לקדם, ובראש הרשימה נמצאות תעשיות עתירות ידע, כגון היי- טק, אנרגיה מתחדשת, ביוטכנולוגיה, ביו-מדיקל וחקלאות מודרנית. הממשלה הסינית יודעת כי הטכנולוגיה היא השער לעתיד, ולכן היא מעוניינת להשוות את רמת הטכנולוגיה והפיתוח בסין לזו הקיימת במערב. בפני חברות ישראליות הפועלות בתחומים אלו עומדות אפוא הזדמנויות רבות בסין.

הסינים מבקשים לייבא את הידע הנחוץ להם על ידי רכישת טכנולוגיות או על ידי עידוד הקמת מרכזי מחקר ופיתוח בסין. כדי לעשות זאת ולצמצם בכך פערים בנושאי טכנולוגיות, הסינים מוכנים לשלם מחירים גבוהים ביותר ואף לספוג הפסדים לטווח קצר, ובלבד שיגרפו רווחים בטווח הארוך.

הצמיחה המהירה במזרח הרחוק בכלל, ההתפתחות המואצת בסין בפרט, ומימדיו העצומים של השוק המקומי בסין, מקשים על התחרות של המערב בסין.  מלבד זאת, חברות בין-לאומיות רבות כבר הבינו כי אין להן אפשרות להתעלם מהשוק המקומי הסיני. כוח העבודה הסיני הזול ובעיקר היכולת להעסיק מהנדס בפחות מאלף דולר לחודש הם גורמים מפתים עבור חברות אלה. גם פערי העלות הם גורם רב משמעות בשיקול להעברת מרכזי המחקר והפיתוח מזרחה.

הממשלה הסינית עושה רבות לפיתוח נושא ההיי טק בסין. כך למשל, היא מוכנה להעניק מימון לחברות סיניות הרוכשות טכנולוגיות, ומעודדת הקמת מרכזי מחקר ופיתוח של חברות בין-לאומיות בסין על ידי מתן מענקים וסובסידיות רבות. קרנות הון סיכון רבות משקיעות כספים רבים בעידוד ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות בסין. כדי לעודד פעילות של חברות היי טק, ובעיקר לצורך מימון חברות אלו נפתחה בשנה שעברה בבורסה בשנזן זירת מסחר חדשה. זירת המסחר מיועדת לחברות היי טק, קלינטק וביו טק, והיא עדות למאמציה של סין לעודד צמיחה מקומית ולעזור לחברות היי טק סיניות במימון.

עם זאת, חברות רבות ברחבי העולם עדיין חוששות למכור טכנולוגיות לסין. החשש הוא בעיקר מתחרות לא הוגנת ומהפרת זכויות הקניין הרוחני. לפיכך מנסה סין לרכוש טכנולוגיות מתקדמות מחברות אשר מוכנות לשתף עמה פעולה.

מומחים מתעשיית ההון סיכון בישראל מעריכים כי חברות ישראליות רבות תעבֵרנה את פעילות המחקר והפיתוח שלהן למזרח הרחוק בשנים הקרובות, בין היתר בשל ההטבות והעלויות הזולות אשר פורטו לעיל. כבר היום, קרוב ל- 50 אחוזים מהייצוא הישראלי לסין הוא בענפי ההיי טק.

בשל הסיכונים הרבים הטמונים בהעברת מרכזי המחקר והפיתוח לסין או במכירת טכנולוגיות לסין חשוב להתייעץ ולבדוק משפטית את דרך ההעברה ואת האפשרות להגן על הקניין הרוחני של החברה העוברת לסין. חשוב לרשום את הזכויות הקנייניות בסין (סימני מסחר, פטנטים וכו’) וכן להחתים לקוחות, ספקים, יצרנים או חברות סיניות שמשתפים עמם פעולה, על הסכם סודיות. חשוב לציין כי מאז שסין התקבלה לארגון הסחר העולמי התפתחה חקיקה מתקדמת בנושא ההגנה על הקניין הרוחני. עם זאת, האכיפה עדיין לוקה בחסר ועדיין קיים חשש מהעתקה ומחשיפה של טכנולוגיות הליבה.

 

לחדור את החומה הסינית או פתח דבר למדריך לעסקים בסין

 שמי תהילה לוי – לאטי ואני מנהלת את המיזם המשותף של ZAG/JUNZEJUN בסין. מיזם זה הינו שיתוף פעולה בין פירמת עורכי הדין הישראלית המובילה זיסמן אהרוני גייר ושות' (ZAG), ובין אחת הפירמות הגדולות בסין,  JUNZEJUN. משרדינו בסין מונים למעלה ממאה וחמישים עורכי דין סינים, בינלאומיים וישראלים. במסגרת פעילות זאת אנו עוסקים בליווי חברות ישראליות ובינלאומיות בפעילותן בסין.

סין, אשר צפויה בעשור הקרוב להפוך לכלכלה הגדולה בעולם עדיין מהווה חידה בפני אנשי עסקים מערביים וישראליים. במהלך שנות מגוריי ופעילותי בסין גיליתי כי סין אכן מהווה עולם שונה ובעשיית עסקים, לעיתים רב הנסתר על הגלוי. עוד נוכחתי לדעת כי מאחר שחברות ישראליות רבות אינן מכינות כראוי את כניסתן לעולם העסקים בסין, רבות מהן אינן מצליחות "לחדור את החומה הסינית", ולהצליח בפעילותן שם.

חשוב להדגיש, כי למרות שעל פני השטח סין עברה שינויים רבים בשנים האחרונות ופתיחותה למערב גברה, נותרו הבדלים רבים בתרבות ובחשיבה העסקית שבין מזרח למערב. הבדלים אלו מציבים אתגר של ממש בפני אנשי העסקים הישראלים המעוניינים להשתלב בעולם העסקים בסין.

דוגמה להבדל מהותי הינו כי ישראלים רגילים לעבוד בתנאים בהם החקיקה ידועה ואחידה ואינה משתנה ממקום למקום, אולם בסין המצב  שונה. בסין לכל פרובינציה רשות מקומית משלה אשר אחראית לחקיקה מקומית, ובנוסף לזה הרגולציה משתנה בתדירות גבוהה ולעיתים אף באופן רטרואקטיבי. מניסיוני,בתקופה הראשונית קשה ללקוחות ישראלים לתכנן תוכנית עסקית כאשר תנאים רבים, ביניהם החקיקה הרלוונטית, דורשים מחקר מקדים ומעמיק ולא אחת חברות, אשר אינן מקפידות על הכרת הסביבה העסקית והמשפטית מראש, נתקלות בקשיים רבים. לפיכך, ישנה חשיבות רבה למעקב אחר עידכוני חקיקה וכן להתייעצות עם עו"ד אשר יבדוק את הנושא בפועל אל מול הרשויות בטרם הקמת הפעילות בסין. יש לכך חשיבות רבה הואיל ולעיתים הבדיקה תגלה כי ישנן דרישות נוספות מקומיות בנוסף לדרישות בחוק ולעיתים תגלה כי הפרוצדורה יכולה להיות גמישה יותר.

לחברות ישראליות ישנו פוטנציאל רב להצלחה בסין. הדבר נובע הן הודות לקרדיט הרב שמעניק העם הסיני לישראל ולעם היהודי בשל ההיסטוריה הארוכה של שני העמים והן הודות לחדשנות הטכנולוגית עמה ישראל מזוהה, טכנולוגיה שחסרה מאוד לסינים. זאת, בעיקר לאור תוכנית החומש האחרונה של סין שמדגישה את החשיבות בחשיבה טכנולוגית חדשנית. בנוסף לכך, אם בעבר נתפסה סין רק כמרכז הייצור של העולם, הרי שכיום חל שינוי משמעותי בהלך הרוח בסין והשוק הצרכני גדל באופן מעורר תדהמה.

בבלוג זה נספק לכם עצות וכללי מפתח בהסתמך על ניסיון משרדנו וניסיוני האישי בליווי חברות ישראליות בפועלן בסין. הבלוג יכלול מידע על התרבות והחשיבה העסקית בסין, חשיבות החוזה וניהול מערכת היחסים האישית וכן עידכוני חקיקה ועידכונים עסקיים שונים מעולם העסקים בסין. כמו-כן, נסקור תעשיות שונות ופעילותן בסין. כללים ועידכונים אלו יאפשרו לכם להכיר את עולם העסקים והמשפט הסיני ויסייעו בידיכם בקבלת החלטות אסטרטגיות ועסקיות במהלך הפעילות בסין.