ארכיון תגיות: VAT

כל מה שחשוב לדעת על עדכוני החקיקה האחרונים בסין חלק ג'

הפחתת שיעור המע"מ

סין הכריזה כי מה-1 למאי שיעור המע"מ יופחת בסקטורים הבאים: ייצור, תחבורה, בנייה, טלקומוניקציה ומגזרים חקלאיים. שירותים וסחורות החייבים במע"מ של 17% ו-11% יופחתו ל-16% ו-10% בהתאמה. המע"מ על סך 6% יישאר ללא שינוי. בין סקטורים החייבים במע"מ של 17% הם ייבוא וייצוא של סחורות, שירותי עיבוד ותיקון, וליסינג של מיטלטלין. תחת מע"מ של 11% נכללים שירותי טלקומוניקציה, מכירה וחכירה של נדל"ן, שירותי בנייה, מוצרי חקלאות ושירותי תחבורה.

שנית, סין הצהירה כי תפשט ותאחד את אופן החלוקה למדרגות המע"מ כך שיחושב לפי המחזור השנתי של החברה ולא לפי הקריטריונים הישנים. חברות אשר בעלות מחזור שנתי נמוך מ-5 מיליון RMB תהיינה זכאיות להיחשב כ"משלם מע"מ נמוך", כלומר ישאו במע"מ בשיעור נמוך של 3%.

שלישית, חברות הייטק ומפעלים הפועלים בייצור מתקדם ושירותים מודרניים כשירותי מו"פ, יקבלו החזר חד פעמי בגין מע"מ אשר טרם נוכה.

רגולציה לאומית בדבר מבחני כביש של מכוניות אוטונומיות

ב-1 למאי יכנס לתוקף הרגולציה הלאומית על מבחני כביש של מכוניות אוטונומיות. הכללים הלאומיים באים בהמשך לתקנות המקומיות אשר כבר ייושמו במספר ערים כמו שנחאי ובייג'ין. הכללים הלאומיים מחמירים יותר מדרישותיהן של הרשויות המקומיות בנושא, ומטרתן להביא את הנהג הבוחן לתשומת לב מלאה בזמן מבחן הכביש. להלן עיקרי הדרישות.

על מבקש מבחן הכביש להיות ישות משפטית עצמאית רשומה בסין אשר פועלת בתחום ייצור הרכב או הרכיבים, הטכנולוגיה, מו"פ או בחינת רכבים. המבקש צריך להיות בעל יכולת ניטור מרחוק, הקלטה, ניתוח ושחזור של מבחן הכביש.

כלי הרכב צריך להיות מכונית נוסעים או מסחרית, כאשר אופנועים וכלי רכב בעלי במהירות נמוכה לא נכללים תחת ההגדרה. כלי הרכב צריך לאפשר מעבר בין שליטה אוטומטית לשליטה אנושית בזמן ואופן סביר בכדי להתמודד עם מקרי חירום. פונקציית הנהיגה העצמאית של הרכב צריכה להיבדק ע"י צד שלישי מוסמך המוכר על ידי הרשויות.

מבחן הכביש חייב להתבצע בכבישים ייעודיים אשר אושרו ע"י הרשויות המקומיות לתקופת זמן מוגדרת. לפני מבחן הכביש, כלי הרכב צריך לקבל ולהרכיב לוחית רישוי זמנית מטעם הרשויות ולהחזיק בביטוח מתאים עבור הפעילות. בזמן מבחן הכביש, על הבוחן להיות ישוב במושב הנהג כאשר הינו מסוגל לתפוס שליטה בכל רגע נחוץ.

משרד התחבורה והמשרד לביטחון הציבור הצהירו כי חברות זרות רשאיות להגיש בקשה למבחן כביש בסין בתנאי שהן מציבות את נושאי הבטיחות בראש סדר העדיפויות ומוכנות לשאת באחריות מלאה לכל תאונה. לטענת המשרדים, אין אבחנה בין ישויות זרות או מיזמים משותפים בין צד סיני לצד זר, יש יחס שווה.

רפורמת המע"מ בסין

חברות, קרנות הון סיכון, מנהלי חברות, מנהלי כספים, אנשי עסקים ומשקיעים המעוניינים לחדור לשוק הסיני או שכבר פועלים בו, חייבים להיות ערים ומעודכנים לגבי רפורמת המס הגדולה ביותר מזה שני עשורים בסין אשר הורחבה ב-1 במאי 2016.

רשות המסים¹, משרד האוצר² והממשלות המקומיות בסין פרסמו ביום 23 במרס 2016 את חוזר המס (CaiShui [2016] No. 36) (להלן: "חוזר מס' 36"), אשר קובע את תכנית הפיילוט לביטול ה-Business Tax (להלן: "BT"), ובמקום זאת הרחבת השימוש במס ערך מוסף.

ה-BT הינו מס עקיף אשר הוטל על מחזור ההכנסות של עסקים (בדומה למע"מ), וחל כאשר נותן השירות או מקבל השירות נמצא בסין. עד כניסת הרפורמה, ה-BT יצר נטל מס נוסף יחד עם הטלת המע"מ על אותם נותני שירותים, קרי עוסקים, חברות ונציגויות. כלומר, לפני הרפורמה חברות שילמו BT בשיעור של כ-5% (שיעור משתנה בהתאם לטיב השירות), ובנוסף לכך שילמו מע"מ בשיעור קבוע של ³17%.

ברפורמה הנוכחית, אשר החלה כפיילוט בשנגחאי בשנת 2012, הצהירה הממשלה הסינית כי מטרת העל הינה להחליף את ה-BT, ובמקומו להטיל מע"מ על פעילותן של חברות בכלל הסקטורים בסין. מטרה זו עומדת בקנה אחד עם רצון הממשלה להכווין את כלכלת סין להתמקדות ביצור, פיתוח וייצוא טכנולוגיות במקום ייבואן, ולהביא משקיעים זרים ופעילות עסקית חדשה לסין. הרפורמה החדשה מטיבה עם עסקים, נציגויות ויצרנים קטנים (בעלי מחזור של עד 5 מיליון יואן – כ-3 מיליון ש"ח). בנוסף, הרפורמה מעודדת חברות הייטק המייצרות טכנולוגיה באמצעות הטבות מס ושיפור המס האפקטיבי, כולל מע"מ בשיעור אפס לעסקאות בינלאומיות ומגוון פטורים.

במהלך ארבע השנים האחרונות התרחבה הרפורמה לשאר הפרובינציות בסין והוחלה בהדרגה על סקטורים שונים. בתיקון האחרון נוספו ארבעה סקטורים משמעותיים: בנייה, נדל"ן, שירותים פיננסיים ושירותים כלליים לצרכן, ובכך הושלמה החלת הרפורמה על כלל התעשיות במשק הסיני.

יישום רפורמת המע"מ נעשה בפריסה ארצית, ובשנת 2018 צפויה הממשלה לחוקק חוק מע"מ חדש שישלים את הרפורמה באופן סופי. הרפורמה קובעת תוכנית מעבר לשנתיים עד שלוש שנים, הכוללת מספר שינויים והטבות מס אשר אמורים להפחית את נטל המס על חברות הפועלות בסין.

עיקרי הרפורמה וההטבות הנובעות ממנה:

חוזר מס' 36 כולל בתוכו ארבעה נספחים נלווים, אשר כולם יחדיו קובעים את ההוראות האופרטיביות ליישום הרפורמה. בין ההוראות העיקריות נקבע כי:

 • יוטל מע"מ בשיעור משתנה בהתאם לסקטור הפעילות, על כל השירותים ומכירת נכסים אשר ניתנים בגבולות סין.
 • ה-BT יבוטל לאחר סיום תקופת המעבר (בעוד שנתיים עד שלוש שנים).
 • קיימים שני מעמדות של נישומים ותעריפי מס משתנים:
  » Small-scale VAT payers – נישומים בעלי מחזור מכירות של עד 5 מיליון יואן (כ-3 מיליון ש"ח). יש לציין כי בעוד נישומים בעלי מחזור מכירות הנמוך מ-5 מיליון יואן ייהנו משיעור מע"מ מופחת, לא תהיה באפשרותם לקזז את התשומות שלהם, כנגד ההכנסות שהפיקו ממכירת המוצרים לצרכנים.
  » General VAT Payers – נישומים בעלי מחזור מכירות של למעלה מ-5 מיליון יואן (כ-3 מיליון ש"ח).
 • שיעורי המס החדשים על פי הסקטורים השונים ובהתאם לסוג משלם המע"מ הם כדלקמן:

* חוזר מס' 36 קובע הוראות מעבר לגבי מספר תחומים, ביניהם מכירות או חכירות של נכסי נדל"ן אשר נבנו לפני ה-30 באפריל 2016. במקרים אלו ואחרים משלמי המע"מ יהנו משיעור מע"מ מועדף בשיעור של 5%.
* למעט חברות בנייה אשר מוכרות נכסים שפיתחו.
 • מע"מ עסקאות ומע"מ תשומות: המע"מ יחושב כסכום המכירות שנגבה מהלקוח, כפול שיעור המע"מ החל על אותו עוסק, כאשר אותו עוסק או נותן שירותים יוכל לקזז את המע"מ, זאת מול מע"מ התשומות ששילם לספקים שלו בעת קבלת השירות או המוצר. כתוצאה מכך, המס בסופו של יום יוטל על הצרכן הסופי.
 • חברה בעלת מבנה ארגוני חטיבתי, כאשר כל חטיבה מספקת שירות שונה בעל שיעור מס שונה:
  על החברה להוכיח ל-SAT את ההפרדה העסקית של כל חטיבה. תאגיד אשר ייכשל בהפרדה זאת, שיעור המע"מ שיחול ייקבע על בסיס השירות בעל שיעור המע"מ הגבוה ביותר, לא כולל מע"מ בשיעור אפס או פטורים.
 • דגש מיוחד יש לשים על שני נספחים ברפורמה.
  הנספח הראשון: עוסק במתן פטורים ממע"מ להכנסות ממתן שירותים, או הכנסות בתוך סין.
  הנספח השני: מתייחס למיסוי בינלאומי ולמקרים בהם עסקאות בינלאומיות ייהנו ממע"מ בשיעור אפס
  .

1. השירותים והעסקאות הפטורים ממע"מ כוללים בין היתר:

 • סוגים שונים של הכנסות מריבית בגין הפקדות בבנקים ומוסדות פיננסים אחרים בסין;
 • סוגים שונים של הכנסות מנכסים פיננסים בסין על פי הוראות החוזר;
 • פטור ממכירת נכסים בלתי מוחשיים אשר עולים להגדרת מכירה של "פיתוחים טכנולוגים" או מתן שירותי מחקר ופיתוח. למעשה מדובר בפטור מיוחד, שכן שיעור המס החל על מכירת נכסים בלתי מוחשיים הוא 6% לתאגיד בעל מחזור העולה על 5 מיליון יואן, או 3% לבעלי מחזור שאינו עולה על 5 מיליון יואן;
 • שירותים לניהול חברות אנרגיה בתוך סין;
 • מתן שירותי ייעוץ והדרכה בנושא חקלאות.

2. עסקאות בינלאומיות:

הסקטורים בהם תאגידים או יחידים סינים יהיו זכאים לשיעור מע"מ אפס כוללים בין היתר:
א) שירותים אשר ניתנים ונצרכים מחוץ לגבולות סין ויהיו חייבים בשיעור מע"מ אפס:

 • שירותי מו"פ – לדוגמא: ייעוץ ותכנון מחקרים, מתן שירותי מחקר קליני לחברות פארמה;
 • חוזה לשירותי ניהול אנרגיה – לדוגמא: חברות סיניות אשר מתמחות בניהול הקמת תחנות כוח. כמו כן, בשנים האחרונות, בשל העובדה שאזרחי סין סובלים מזיהום אוויר ברחבי המדינה, חברות סיניות מפתחות טכנולוגיה מתקדמת לשיפור איכות הסביבה וייצוא של שירותים אלו פטורים ממע"מ;
 • שירותי תכנה – לדוגמא: שירותי פיתוח או בקרת איכות לתוכנה;
 • תכנון ובדיקה של מעגלים חשמליים – לדוגמא: בדיקת איכות ועמידה בתקנים. כיום, ישנן חברות בעלות מערכות אוטומטיות לבדיקת מעגלים חשמליים, שכן כמעט בכל מכשיר/מכונה קיים כרטיס אלקטרוני בין אם מדובר במעליות, אפליקציות, מדיח כלים מכונות כביסה, מכוניות ועוד;
 • שירותי מערכות מידע – לדוגמא: חברות המבצעות ניהול פרויקטים במערכות המידע של הבנקים השונים או חברות אשר מעניקות שירותי Big Data Analytics;
 • שירותי ניהול תהליכים עסקיים – לדוגמא: חברות ייעוץ לניהול אסטרטגי;
 • מיקור חוץ בחו"ל – לדוגמא: חברות סיניות אשר משמשות כקבלני משנה אשר מבצעות עבודות תכנון והקמת מערכות תשתיות תקשורת, ביצוע פרויקטים חו"ל כגון בניית רכבות מהירות או למשל בתחום הבנייה שכן לאחרונה נרקמים שיתופי פעולה בין חברות בנייה סיניות גדולות לבין יזמים ישראלים לבניית פרויקטי נדל"ן;
 • העברת טכנולוגיה – לדוגמא: רכישה/מכירה של טכנולוגיות וקניין רוחני;

ב) שירותי תחבורה בינלאומיים וחלל.
כל שירותי התחבורה הבינלאומיים שקיבלו אישור מהגופים הרלוונטיים בממשלה יהיו זכאים למע"מ בשיעור אפס.
עד ליישום מלא של תוכנית המעבר, אלו שעדיין לא קיבלו אישור זה יהיו זכאים לפטור ממס (כברירת מחדל).

ג) שירותים נוספים שנקבעו ע"י משרד האוצר ואגף המיסוי.

המלצות למשקיעים וחברות הפועלות בסין

 • הגברת המודעות לרפורמה בקרב משקיעים, חברות ובעלי עניין הפועלים בסין:
  מומלץ להכיר את חוזר מס' 36, ולהיוועץ עם יועצי מס וגורמים מקצועיים בסין לבחינת השלכות הרפורמה.
 • מי שעשוי להרוויח מהרפורמה הם יבואנים וחברות אשר מעוניינות לרכוש מוצרים ושירותים בסין:
  בעוד שהחברות הסיניות ייהנו מייצוא מוצרים מחוץ לגבולות סין בשיעור מע"מ אפס, יבואנים יוכלו לפתוח במשא ומתן על המחירים.
 • היערכות מחדש:
  1. הכנת מדיניות ומודל עסקי חדש המתייחס לאסטרטגיית תמחור עסקאות חדשות וביקורת על עסקאות ישנות (עיון בחוזים).
  2. זיהוי נקודות חולשה של מערכות המידע/ERP של החברה אשר יותאמו לדרישות רפורמת המע"מ.
  3. ניתוח המס האפקטיבי שחברה תשלם לאחר הרפורמה בהשוואה למס האפקטיבי שהוטל לפני הרפורמה
  וההשפעות על הדוחות הכספיים.

לסיכום
רפורמת המע"מ היא רפורמה משמעותית אשר צפויה להשפיע על כלל המשקיעים והחברות הפועלות בסין. לפיכך, קיימת חשיבות אינהרנטית עבור כל אלה להיות מודעים ולגייס את המשאבים הדרושים לצורך יישום הרפורמה.
נראה כי הרפורמה תטיב עם חברות ונציגויות בסין, כאשר המס האפקטיבי צפוי להיות נמוך יותר בעקבות ביטול ה-BT והטלת שיעורי מע"מ בהתאם לסוג הפעילות. יחד עם זאת, הרפורמה עדיין תותיר את מערכת המס מורכבת, ותדרוש היכרות עם הוראות החוק הספציפיות ועם דרכי החישוב המקובלות על פי תחומים השונים.

¹  (The State Administration of Taxation (SAT
²  (The Ministry of Finance (MOF
³  מע"מ בשיעור מופחת של 13% מוטל על מוצרים ושירותים מסוימים, בהתאם להוראות החוק.
מחלקת סין ומחלקת מסים ואיסור הלבנת הון במשרדנו ישמחו לעמוד לרשותכם.
המאמר נכתב בסיוע עו"ד ג'ניפר צ'אן – שותפה ב-LongAn Law Firm בשנגחאי.

*אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת ולנתוני המקרה הספציפי וכל מקרה יש לבחון לגופו. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הכותב או המשרד.